środa, 25 maja 2016

Stawianie plot z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Projekotwanie ploty plastikowe na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc kilku przypadków.

Plot plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia z PCV na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balaski PCV na plot i bramę ze sztachet potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane plot PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane balaski Winylowe na plot i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz